Organisatie ontwikkeling

Doelgericht en betekenisvol samenwerken?

‘Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen’ (Stephen R. Covey)

Boardroom coaching

De boardroom is bepalend voor de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers binnen de organisatie. In coaching ontmoeten de leiders elkaar om tevoorschijn te komen met hun eigen verhaal in de context van de ontwikkeling die binnen de organisatie aan de orde is. Vragen waar ik op coach zijn:

 • Wat heeft dit bedrijf nodig om te groeien en wat vraagt dat van ons als leiders?
 • Hoe kan de samenwerking binnen dit bedrijf worden verbeterd en wat kunnen wij als leiders doen om daarin het goede voorbeeld te geven?
 • Hoe komt het dat we onze doelen niet halen en wat is ons aandeel als leiders daarin?

Teamcoaching

Teams krijgen steeds meer resultaatverantwoordelijkheid. Een ideaal team is in staat het teamresultaat boven het persoonlijk belang te stellen. Geduld, concentratie, toewijding en discipline zijn nodig om samen een proces door te maken waarin de samenweringsrelatie kan ontwikkelen. In een setting van ruimte en tijd voor reflectie gaat de groep leren van en met elkaar. Zo wordt het verborgen potentieel van de groep zichtbaar en kan de ontwikkeling van het team vorm krijgen.

Tijdens de vrijblijvende teamintake maken we kennis, verkennen we de vraag en de relatie met de ontwikkeling van de mensen en het team binnen de organisatie. Vragen waar ik op coach zijn:

 • Hoe kan het team zichzelf leren verbeteren en versterken?
 • Hoe kunnen de relaties in het team groeien en versterken?
 • Hoe kunnen we professioneler communiceren en feedback geven?
 • Hoe kunnen we een zelf organiserend team worden?
 • Hoe gaan we om met veranderingen binnen het team en de organisatie?
 • Hoe gaan we om met angst en onzekerheid binnen het team?

Interim Human Resource Manager

Tijdelijke capaciteit om zowel operationeel als structureel bij te dragen aan de ontwikkeling van de mensen in de organisatie.

 • professionalisering van HR processen
 • begeleiding bij transitie
 • implementatie van zelforganisatie
 • duurzame inzetbaarheid en engagement